ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10

ΕΡΓΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 10

Πραγματική πρόκληση αποτέλεσε ο συγκεκριμένος χώρος για εμάς. Σε αυτόν τον χώρο συνυπάρχουν 2 ξεχωριστά συστήματα, Ένα κινηματογραφικό με τα έξι εντοιχιζόμενα ηλεκτρικά ηχεία της kef-που ενσωματώνονται στην οροφή- και  ένα στερεοφωνικό με 2 εντοιχιζόμενα ηχεία  B&W Nautilus, να βρίσκονται εκατέρωθεν της οθόνης plasma της pioneer.

Στο διαχωρισμό των συστημάτων οδήγησαν, η σταδιακή εγκατάσταση –λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου- αλλά και η πρόταση μας να παραμένει το hifi ανόθευτο, προκειμένου να επιτύχουμε την μέγιστη απόδοση.

Παρά το γεγονός ότι ο χώρος είναι μικρός, όλα τα μέρη του συστήματος ενσωματώθηκαν σε αυτόν χωρίς να διαταραχτεί  η ισορροπία του.   

Η TV και τα ηχεία του hifi εντοιχίστηκαν με έξυπνο τρόπο, ενώ κρυμμένα είναι επίσης όλα τα περιφερειακά ηχεία του κινηματογράφου, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν ηλεκτρικά. Οι συσκευές δε του συστήματος, έχουν ουσιαστικά και αυτές επιμελώς εντοιχιστεί, στο αριστερό μέρος της μπροστινής επιφάνειας, έτσι ώστε όλο το σύστημα να δείχνει συμπαγές και αόρατο.

Συσκευές του συστήματος : Yamaha, Mc Cormack, Pioneer, Sony, Velodyne, Ηχεία B& W, Kef.   

Επιστροφή στα έργα μας