Μηχανισμοί Απόκρυψης

Είμαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις στη χώρα μας που ασχοληθήκαμε σοβαρά με την εξειδικευμένη εγκατάσταση, τον εντοιχισμό συσκευών και διαφόρων μηχανολογικών εφαρμογών που λειτούργησαν για την εμφάνιση και απόκρυψη μηχανημάτων. Οι πολυάριθμες οικιακές εγκαταστάσεις συστημάτων home theater, αυτοματοποιημένης διαχείρισης χώρου και συνεδριακού εξοπλισμού, αποτελούν τη μέγιστη αναγνώριση της εταιρίας μας.