ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 

Το 2007 ο ΙΣΑ αποφάσισε να μετακομίσει στις νέες του εγκαταστάσεις στο κτήριο της οδού Σεβαστουπόλεως, απέναντι από το νοσοκομείο Ερυθρός. Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο «Ιωάννης Κούβδος και Συνεργάτες» , ανατέθηκε στην εταιρεία μας ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η εγκατάσταση του έργου.

Από την αρχή του έργου σχεδιάστηκαν και αποφασίστηκαν από την εταιρεία μας, όλες οι ηλεκτρονικές διανομές , οι καλωδιώσεις των οπτικών και ηχητικών και των δικτύων,  ενώ υπήρξε η απαραίτητη πρόβλεψη για οποία μελλοντική χρήση προέκυπτε.

Το έργο αναπτύσσεται σε 3 ορόφους :

Στον πρώτο όροφο τοποθετήσαμε το σύστημα αναγγελιών καθώς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής για όλο το κτήριο. Στο δεύτερο όροφο εγκαταστήσαμε 2 συνεδριακά, καθώς και ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων στην αίθουσα του πειθαρχικού.

Ο τρίτος όροφος είχε μεγαλύτερες απατήσεις και εκεί τοποθετήσαμε μεγάλο συνεδριακό και μεταφραστικό σύστημα, με 3 καμπίνες για τους μεταφραστές.

Οι τρις όροφοι επικοινωνούν άριστα μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν και όλες οι απαραίτητες προβλέψεις για κάθε είδους επέκταση.

Επιστροφή στα έργα μας