ΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δ.ΒΑΛΗΣ

ΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  Δ.ΒΑΛΗΣ

Το ινστιτούτο εδρεύει στο Μαρούσι σε ένα επταώροφο σύγχρονο κτήριο. Στην είσοδο συναντάμε την reception, στην οποία τοποθετήσαμε κεντρικό σύστημα ανακοινώσεων για όλους τους ορόφους, καθώς και σύστημα επικοινωνίας με όλα τα γραφεία των γιατρών. 

Σε όλους τους χώρους αναμονής των επισκεπτών υπάρχουν τοποθετημένες τηλεοράσεις plasma/LCD, ενώ στα δωμάτια των ασθενών που γίνεται η αιμοκάθαρση, τοποθετήσαμε τηλεοράσεις LCD με ειδικές βάσεις στο ταβάνι για κάθε κλίνη, για την ψυχαγωγία αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία του ασθενούς με την αίθουσα των ιατρών.

Επίσης, έχουμε εγκαταστήσει προηγμένο συνεδριακό σύστημα με projector και οθόνη προβολής, καθώς και σύστημα τηλεδιάσκεψης.

Επιστροφή στα έργα μας